Comoditat per als usuaris

Tenim WiFi permet que els usuaris es connectin a la xarxa sense demanar contrasenyes, i navegar per Internet amb més seguretat.

Especialment quan es troben en locals amb poca cobertura, els clients que necessiten utilitzar el telèfon mòbil, o volen treballar amb el seu ordinador portàtil, han de demanar que els facilitin la contrasenya del WiFi.

Tot i ser habitual, no deixa de tenir un punt d’incòmode, i per tant, si no és relativament necessari connectar-se a Internet o bé s’espera a un altre moment, o es va a un lloc on hi hagi cobertura de dades. D’altra banda, que els usuaris de l’establiment tinguin la contrasenya del WiFi, sense unes mínimes precaucions de seguretat pot implicar riscos per la xarxa de l’establiment. De manera que per diversos motius, aquesta opció no és la més recomanable.

Amb Tenim WiFi, els usuaris es poden connectar a Internet sense haver de demanar permís ni contrasenyes per connectar-se al WiFi. El procés s’agilitza considerablement, així com la comoditat dels usuaris que necessiten Internet. Perquè entren, s’asseuen, i mentre esperen que els prenguin la comanda es poden connectar.

Quan un usuari es vol connectar al WiFi de l’establiment, només ha d’indicar amb quin perfil de quina xarxa social es vol identificar. Si no, es pot crear un compte amb la seva adreça de correu, sense necessitar atenció ni ajuda de ningú.

Pel que fa a la seguretat, un altre aspecte a destacar és que els usuaris naveguen per una xarxa separada de la de l’establiment. De manera que s’eviten els riscos d’accessos a la xarxa privada. A més, en cas que es produeixi alguna malifeta des de l’establiment, i utilitzant la connexió a Internet, el registre d’usuaris permetrà identificar fàcilment qui ha estat.

× + info?